Vågar

Teo Kranvåg

Kapacitet 200 – 5000 kg
OBS! Teo kranvåg finns för laster upp till 85 ton

  • En robust och solid konstruktion.
  • Underhållsfri
  • Enkel nollställning och tarering
  • Noggrannhet 1% av fullt utslag
  • Kort bygghöjd
  • Låg egenvikt
  • Plexiglas över skalan
  • Skaldiameter 160 mm
Teo Kranvåg
Teo Kranvåg Ritning