Ledstaplare

Motordrivna ledstaplare

Ledstaplaren har batterier och inbyggd laddare som standard. Det elektroniska styrsystemet ger en mjuk, steglös åkhastighet. Staplaren är utrustad med elektromekanisk broms och parkeringsbroms. En övertrycksventil skyddar mot överlast. Staplaren är lätt att sköta. Åkrörelsen manövreras ergonomiskt från ett vridpådrag i manöverarmen. Från en tryckknapp manöveras lyftet och sänk-rörelsen steglöst med manöverspak. Styrarmen är försedd med klämskyddsbrytare. En utförlig manual på svenska medföljer. 

Motordrivna ledstaplare Instruktion
Motordriven ledstaplare